JDB-650铜基固体镶嵌式自润滑轴承 JFB-1自润滑翻边轴套 JFB-3模具导套 JQB自润滑球形关节轴承 JSP自润滑滑板 JTW自润滑止推垫片 JSL铜基自润滑滑块 JDB-450钢铜镶嵌轴承 SF-1无油润滑轴承 SF-1D液压专用轴承 SF-2Y边界润滑无铅轴承 SF-2边界润滑轴承 FB090青铜卷制轴承 FZH铜基钢球保持架 FR 四氟软带轴承
 铝塑直线轴承

基本特性
铝塑直线轴承,是一种无油或少油状态润滑的往复直线运动产品,往往使用在精密机械的滑动平台上,以取代钢珠滚动轴承,可以降低噪音、降低成本、其创造了无油或缺油使用功能。因此,该产品已在国外的模具滑台、精密仪器滑台上普遍使用。
  主要参数 TECHNICAL DATE

可选择的基本铜合金材料表及技术数据

材料

 

600

600S1

600S2

600S3

600S4

600S5

600S6

成份%
 

Cu

65

85

80

88

80

65

76

Sn

 

5

 

12

10

 

8

Pb

 

5

 

 

10

 

15

Zn

25

5

 

 

 

25

 

Ni

 

 

5

 

 

 

1

Al

6

 

10

 

 

6

 

Fe

 

 

5

 

 

 

 

Mn

4

 

 

 

 

4

 

密度

8.0

8.8

7.6

8.8

8.9

8.0

9.1

屈服强度

>350

>90

>260

>150

>100

>450

>80

拉伸强度

>750

>250

>500

>270

>210

>800

>180

延伸率

>12

>15

>10

>5

>8

>8

>8

硬度

210

70

150

95

75

250

>60